بیش از ۱۰۰ فیلم سینمایی ایرانی برای دانلود در ادامه مطلب . مطمئنا باور نمیکنین که راست میگم خوب  برین ادامه مطلب.

به خدا هیچ جای دنیا این همه فیلم برای دانلود نمیذارن.

Smiley

ده ها فیلم ایرانی هم براتون آماده کردم که امیدوارم از تماشای این فیلمها هم لذت ببرید. دوستان توجه داشته باشید لینک فیلمها برای همیشه سالم نیست، پس هرچه زودتر دانلود کنید. حجم فیلمها بالاست حق با شماست! ولی کاری هم از دست من برنمیاد، بهرحال کمی صبر میخواد ( www.persianhub.com، پسوردبرای بازکردن فایلها هم همین هست).

برای دریافت فیلمها به ادامه مطلب بروید

 1. دانلود فیلم "آب و آتش"، حجم "210مگ" ==> از اینجا دریافت کنید

 2. دانلود فیلم "آبی"، حجم "235مگ" ==> از اینجا دریافت کنید

 3. دانلود فیلم "آدم برفی"، حجم "230مگ" ==> از اینجا دریافت کنید

 4. دانلود فیلم "آدمکها"، حجم "245مگ" ==> از اینجا دریافت کنید

 5. دانلود فیلم "آژانس شیشه ای"، حجم "293مگ" ==> از اینجا دریافت کنید

 6. دانلود فیلم "america so beautiful"، حجم "213مگ" ==> از اینجا دریافت کنید

 7. دانلود فیلم "عروس آتش"، حجم "290مگ" ==> از اینجا دریافت کنید

 8. دانلود فیلم "عطش"، حجم "222مگ" ==> از اینجا دریافت کنید

 9. دانلود فیلم "آواز قو"، حجم "195مگ" ==> از اینجا دریافت کنید

 10. دانلود فیلم "از کرخه تا راین"، حجم "367مگ" ==> از اینجا دریافت کنید

 11. دانلود فیلم "عزیزم من کوک نیستم"، حجم "285مگ" ==> از اینجا دریافت کنید

 12. دانلود فیلم هندی "باغبان"، حجم "379مگ" ==> از اینجا دریافت کنید

 13. دانلود فلیم "بالای شهر، پایین شهر"، حجم "233مگ" ==> از اینجا دریافت کنید

 14. دانلود فیلم "بانوی کوچک"، حجم "222مگ" ==> از اینجا دریافت کنید

 15. دانلود فیلم "باشو؛ غریبه کوچک"، حجم "288مگ" ==> از اینجا دریافت کنید

 16. دانلود فیلم "بازیگر"، حجم "238مگ" ==> از اینجا دریافت کنید

 17. دانلود فیلم "بوتیک"، حجم "271مگ" ==> از اینجا دریافت کنید

 18. دانلود فیلم "بوی پیرهن یوسف"، حجم "233مگ" ==> از اینجا دریافت کنید

 19. دانلود فیلم "چتری برای دو نفر"، حجم "240مگ" ==> از اینجا دریافت کنید

 20. دانلود فیلم "چشمان سیاه"، حجم "161مگ" ==> از اینجا دریافت کنید

 21. دانلود فیلم "دربه درها"، حجم "248مگ" ==> از اینجا دریافت کنید

 22. دانلود فیلم "دایره"، حجم "206مگ" ==> از اینجا دریافت کنید

 23. دانلود فیلم "دیوانه ای از قفس پرید"، حجم "249مگ" ==> از اینجا دریافت کنید

 24. دانلود فیلم "دو زن"، حجم "378مگ" ==> از اینجا دریافت کنید

 25. دانلود فیلم "دختر ایرونی"، حجم "217مگ" ==> از اینجا دریافت کنید

 26. دانلود فیلم "دختر شیرینی فروش"، حجم "267مگ" ==> از اینجا دریافت کنید

 27. دانلود فیلم "دنیا"، حجم "264مگ" ==> از اینجا دریافت کنید

 28. دانلود فیلم "دوئل"، حجم "323مگ" ==> از اینجا دریافت کنید

 29. دانلود فیلم "اجاره نشین ها"، حجم "276مگ" ==> از اینجا دریافت کنید

 30. دانلود فیلم "ارتفاع پست"، حجم "373مگ" ==> از اینجا دریافت کنید

 31. دانلود فیلم "عشق+2"، حجم "255مگ" ==> از اینجا دریافت کنید

 32. دانلود فیلم "عشق بدون مرز"، حجم "277مگ" ==> از اینجا دریافت کنید

 33. دانلود فیلم "اعتراض"، حجم "244مگ" ==> از اینجا دریافت کنید

 34. دانلود فیلم "ازدواج غیابی"، حجم "172مگ" ==> از اینجا دریافت کنید

 35. دانلود فیلم "فرش باد"، حجم "273مگ" ==> از اینجا دریافت کنید

 36. دانلود فیلم "گاو"، حجم "278مگ" ==> از اینجا دریافت کنید

 37. دانلود فیلم "قارچ سامی"، حجم "260مگ" ==> از اینجا دریافت کنید

 38. دانلود فیلم "قرمز"، حجم "227مگ" ==> از اینجا دریافت کنید

 39. دانلود فیلم "قیصر"، حجم "251مگ" ==> از اینجا دریافت کنید

 40. دانلود فیلم "غوغا"، حجم "255مگ" ==> از اینجا دریافت کنید

 41. دانلود فیلم "گل یخ"، حجم "153مگ" ==> از اینجا دریافت کنید

 42. دانلود فیلم "همون"، حجم "285مگ" ==> از اینجا دریافت کنید

 43. دانلود فیلم "هما"، حجم "242مگ" ==> از اینجا دریافت کنید

 44. دانلود فیلم "این زن حرف نمیزند"، حجم "261مگ" ==> از اینجا دریافت کنید

 45. دانلود فیلم "جایی برای زندگی"، حجم "168مگ" ==> از اینجا دریافت کنید

 46. دانلود فیلم "خواب سفید"، حجم "270مگ" ==> از اینجا دریافت کنید

 47. دانلود فیلم "خوابگاه دختران" ==> سی دی اول (75مگ) ، سی دی دوم (73مگ)

 48. دانلود فیلم "خواهران غریب"، حجم "235مگ" ==> از اینجا دریافت کنید

 49. دانلود فیلم "کلاه قرمزی1"، حجم "223مگ" ==> از اینجا دریافت کنید

 50. دانلود فیلم "کلاه قرمزی2"، حجم "244مگ" ==> از اینجا دریافت کنید

 51. دانلود فیلم "کما"، حجم "215مگ" ==> از اینجا دریافت کنید

 52. دانلود فیلم "لیلا"، حجم "261مگ" ==> از اینجا دریافت کنید

 53. دانلود فیلم "لیلی با من است"، حجم "245مگ" ==> از اینجا دریافت کنید

 54. دانلود فیلم "مادر"، حجم "193مگ" ==> از اینجا دریافت کنید

 55. دانلود فیلم "ماه عسل"، حجم "187مگ" ==> از اینجا دریافت کنید

 56. دانلود فیلم "من ترانه 15سال دارم"، حجم "269مگ" ==> از اینجا دریافت کنید

 57. دانلود فیلم "مانی و ندا"، حجم "207مگ" ==> از اینجا دریافت کنید

 58. دانلود فیلم "مارال" ==> قسمت اول (171مگ) ، قسمت دوم (156مگ)

 59. دانلود فیلم "مارمولک"، حجم "277مگ" ==> از اینجا دریافت کنید

 60. دانلود فیلم "مهمان مامان"، حجم "273مگ" ==> از اینجا دریافت کنید

 61. دانلود فیلم "معادله"، حجم "230مگ" ==> از اینجا دریافت کنید

 62. دانلود فیلم "آب و آتش(موج مرده)"، حجم "244مگ" ==> از اینجا دریافت کنید

 63. دانلود فیلم "ملاقات با طوطی"، حجم "313مگ" ==> از اینجا دریافت کنید

 64. دانلود فیلم "متولد ماه مهر"، حجم "226مگ" ==> از اینجا دریافت کنید

 65. دانلود فیلم "نیمه ی پنهان"، حجم "260مگ" ==> از اینجا دریافت کنید

 66. دانلود فیلم "پرپرواز"، حجم "247مگ" ==> از اینجا دریافت کنید

 67. دانلود فیلم "پری"، حجم "280مگ" ==> از اینجا دریافت کنید

 68. دانلود فیلم "رنگ خدا"، حجم "203مگ" ==> از اینجا دریافت کنید

 69. دانلود فیلم "سگ کشی"، حجم "344مگ" ==> از اینجا دریافت کنید

 70. دانلود فیلم "سالاد فصل"، حجم "272مگ" ==> از اینجا دریافت کنید

 71. دانلود فیلم "سام و نرگس"، حجم "247مگ" ==> از اینجا دریافت کنید

 72. دانلود فیلم "صمد آرتیست میشود"، حجم "305مگ" ==> از اینجا دریافت کنید

 73. دانلود فیلم "صمد به مدرسه میرود"، حجم "226مگ" ==> از اینجا دریافت کنید

 74. دانلود فیلم "صمد دربار میشود"، حجم "230مگ" ==> از اینجا دریافت کنید

 75. دانلود فیلم "سرباز جمعه"، حجم "210مگ" ==> از اینجا دریافت کنید

 76. دانلود فیلم "شام آخر"، حجم "250مگ" ==> از اینجا دریافت کنید

 77. دانلود فیلم "شب برهنه"، حجم "207مگ" ==> از اینجا دریافت کنید

 78. دانلود فیلم "شب بیست و نهم"، حجم "300مگ" ==> از اینجا دریافت کنید

 79. دانلود فیلم "شب یلدا"، حجم "217مگ" ==> از اینجا دریافت کنید

 80. دانلود فیلم "شاخه گلی برای عروس"، سی دی اول (97مگ) ، سی دی دوم (45مگ)

 81. دانلود فیلم "شمعی درباد"، حجم "242" ==> از اینجا دریافت کنید

 82. دانلود فیلم "شارلاتان"، حجم "209مگ" ==> از اینجا دریافت کنید

 83. دانلود فیلم "شوخی"، حجم "220مگ" ==> از اینجا دریافت کنید

 84. دانلود فیلم "سلطان"، حجم "232مگ" ==> از اینجا دریافت کنید

 85. دانلود فیلم "صورتی"، حجم "164مگ" ==> از اینجا دریافت کنید

 86. دانلود فیلم "تب"، حجم "233مگ" ==> از اینجا دریافت کنید

 87. دانلود فیلم "طلای سرخ"، حجم "195مگ" ==> از اینجا دریافت کنید

 88. دانلود فیلم "توکیو بدون توقف"، حجم "243مگ" ==> از اینجا دریافت کنید

 89. دانلود فیلم "tootia"، حجم "231مگ" ==> از اینجا دریافت کنید

 90. دانلود فیلم "وعده دیدار"، حجم "145مگ" ==> از اینجا دریافت کنید

 91. دانلود فیلم "واکنش پنجم"، حجم "253مگ" ==> از اینجا دریافت کنید

 92. دانلود فیلم "یک بوس کوچولو"، حجم "250مگ" ==> از اینجا دریافت کنید

 93. دانلود فیلم "زمانه"، حجم "208مگ" ==> از اینجا دریافت کنید

 94. دانلود فیلم "زندان زمان"، حجم "237مگ" ==> از اینجا دریافت کنید

 95. دانلود فیلم "دختران خورشید"، حجم "244مگ" ==> از اینجا دریافت کنید
 96.  

  سی  فیلم صددرصد مجونی و بدون دردسر برای دانلود، فیلمها کامل و باکیفیت 400کیلوبیتی و لینک مستقیم و آپلود شده بر روی سروری از نوع Http هست و لینکها هم سالم هستن، پس عجله نکنید و به حال فرصت بشینید و دانلودشون کنید! دیگه قدیمی یا جدید بودن رو به بزرگی خودتون ببخشید! دوستانی که سرعت شون پایینه حتما یه نرم افزار برای دانلود فیلم ها انتخاب کنن، بهتون پیشنهاد میکنم از نرم افزار dap استفاده کنید که یه بار از از نت خارج شدید حداقل دوباره از اول فیلمها رو دانلود نکنید و پس از اتصال از ادامه بگیرید اینم لینک فیلم ها، پسوند تمامی فیلمها هم wmv هست و میتونید با مدیا پلایر راحت ببینید (لینکها برای همیشه سالم نیستن و همچنین کسی به این راحتی ها این لینکها رو کف دستتون نمیذاره! لذت ببرید که آقا مصطفی همه کاراش رو جور کرد تا راحت بدانلودید! لینکها رو تست کردم همه شون سالمه، فقط اگه یه بار کار نکرد چند ساعت بعد امتحان کنید مطمئنن کار میکنه، پسورد هم: www.perisanhub.com هست):

   

  1- دانلود فیلم "مجردها" - 95دقیقه - 243مگابایت ==> از اینجا دریافت کنید
  2- دانلود فیلم "20انگشت" - 74دقیقه - 180مگابایت ==> از اینجا دریافت کنید
  3- دانلود فیلم "آکواریم" - 96 دقیقه - 250 مگابایت ==> از اینجا دریافت کنید
  4- دانلود فیلم "عروس فراری" - 85دقیقه - 213مگابایت ==> از اینجا دریافت کنید
  5- دانلود فیلم "آتش بس" - 104دقیقه - 267مگابایت ==> از اینجا دریافت کنید
  ۶- دانلود فیلم "بید مجنون" - 78دقیقه - 190مگابایت ==> از اینجا دریافت کنید
  ۷- دانلود فیلم "چندمیگیری گریه کنی"- 93دقیقه - 241مگ ==> از اینجا دریافت کنید

  ۸- دانلود فیلم "شکلات" - 97دقیقه - 225مگابایت ==> از اینجا دریافت کنید
  9- دانلود فیلم "چپ دست" - 102دقیقه - 250مگابایت ==> از اینجا دریافت کنید
  10- دانلود فیلم "دم صبح" - 82دقیقه - 206مگابایت ==> از اینجا دریافت کنید
  11- دانلود فیلم "دیشب باباتو دیدم آیدا" - 85دقیقه - 220مگ ==> از اینجا دریافت کنید
  12- دانلود فیلم "ازدواج به سبک ایرانی" - 110دقیقه - 279مگ ==> ازاینجا دریافت کنید
  13- دانلود فیلم "گاهی به آسمان نگاه کن" - 125دقیقه - 212مگ ==> از اینجا دریافت کنید
  14- دانلود فیلم "گیلانه" - 80دقیقه - 197مگابایت ==> از اینجا دریافت کنید
  15- دانلود فیلم "8 پا" - 85دقیقه - 207مگابایت ==> از اینجا دریافت کنید
  16- دانلود فیلم "خیلی دور خیلی نزدیک" - 105دقیقه - 269مگ ==> از اینجا دریافت کنید
  17- دانلود فیلم "ماهی ها عاشق میشوند" - 75دقیقه - 237مگ ==> از اینجا دریافت کنید
  18- دانلود فیلم "سال نو" - ۲۸دقیقه - ۷۵مگابایت ==> از اینجا دریافت کنید
  ۱۹- دانلود فیلم "آفساید" - ۸۷دقیقه - ۲۱۹مگابایت ==> از اینجا دریافت کنید
  ۲۰- دانلود فیلم "پشت پرده مه" - ۹۶دقیقه - ۲۴۴مگابایت ==> از اینجا دریافت کنید
  ۲۱- دانلود فیلم "رسم عاشق کشی" - ۷۷دقیقه - ۱۹۲مگابایت ==> از اینجا دریافت کنید
  ۲۲- دانلود فیلم "روز هفتم" - ۸۸دقیقه - ۲۲۰مگابایت ==> از اینجا دریافت کنید
  ۲۳- دانلود فیلم "سالاد فصل" - ۱۰۸دقیقه - ۲۷۱مگابایت ==> از اینجا دریافت کنید
  ۲۴- دانلود فیلم "اسپاگتی" - ۱۲۰دقیقه - سی دی اول (۱۶۷مگ) ، سی دی دوم (۹۷مگ)
  ۲۵- دانلود فیلم "داستان عمرخیام" - ۸۵دقیقه - ۲۰۷مگابایت ==>
  از اینجا دریافت کنید
  ۲۶- دانلود فیلم "خواستگار" - ۱۰۵دقیقه - ۲۶۵مگابایت ==> از اینجا دریافت کنید
  ۲۷- دانلود فیلم "کافه ترانزیت" - ۱۰۷دقیقه - ۲۷۵مگابایت ==> از اینجا دریافت کنید
  ۲۸- فیلم Unveided که در خارج از کشور ساخته شده و بهتون پیشنهاد میکنم حتما دانلود کنید، جالبه. معنیش هم میشه تو مایه های حجاب برداشتن -95دقیقه و 240مگ ==> از اینجا دریافت کنید
  29- دانلود فیلم "زمینی برای مستی اسبها" - 75دقیقه - 189مگ ==> از اینجا دریافت کنید
  30- دانلود فیلم "زندگی" - 127دقیقه - 247مگابایت ==> از اینجا دریافت کنید

نوشته شده در تاریخ شنبه 5 بهمن 1387    | توسط:    | طبقه بندی: دانلود فیلم ایرانی 1،     |
نظرات()